Hitta lugn och dig själv. Konst har alltid varit oumbärlig för mig. Grafik, måleri, fotografi och design är de saker som driver mig och gör att jag kan koppla av i min vardag. Livet är vackert!

 

Find peace and yourself. Art has always been essential to me. Graphics, painting, photography and design are the things that drive me and allow me to rest in everyday life. Life is Beautiful!

Małgorzata Rypina-Truszkowska - born 1981 in Gdańsk. Art has always been a very important aspect in my life. I took drawing and painting lessons from Krzysztof Polkowski, a long time lecturer at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In 2003, I obtained a bachelor's degree in sculpture from the studio of Wojciech Sęczawa. In 2006, I  obtained a master's degree in art from the Academy of Fine Arts in Gdańsk. I defended my diplom in sculpture in the studio of Teresa Klaman. After graduating from the university, I realized myself in numerous artistic projects. In 2005, I co-founded the artistic group Alternatywa Cukrownia. In 2013, I was the editor-in-chief and the online magazine The best of Magazines, which specialized in art, design and clothing design. In 2015, I moved with my family to Sweden, where I pursues my career as an art teacher at a Swedish school and prepares young people for further studies in arts. I'am a member of the graphic artists association in Sweden (Grafiska Sällskapet) and creates in Falu konstgrafiska Verkstad (FVK). Currently, I creates and specializes in workshop graphics.

About Me

Małgorzata Rypina -Truszkowska - född 1981 i Gdańsk. Konst har alltid varit en mycket viktig aspekt i min liv. Jag tog lektioner i teckning och måleri av Krzysztof Polkowski, sedan länge föreläsare vid Konstakademin i Gdańsk. 2003 tog jag en kandidatexamen i skulptur från verkstad i Wojciech Sęczawa. 2006 tog jag en magisterexamen i konst från Academy of Fine Arts i Gdańsk. Jag försvarade sitt diplom i skulptur i verkstad av Teresa Klaman. Efter examen från universitetet insåg jag sig själv i många konstnärliga projekt. 2005 grundade jag den konstnärliga gruppen Alternatywa Cukrownia. 2013 var jag chefredaktör och onlinetidningen The best of Magazines, som specialiserat mig på konst, design och kläddesign. 2015 flyttade jag med min familj till Sverige, där jag fortsätter min karriär som konstlärare på en svensk skola och förbereder unga för vidare studier i konst. Jag är medlem i grafikerföreningen i Sverige (Grafiska Sällskapet) och skapar i Falu konstgrafiska Verkstad (FVK). För närvarande skapar och specialiserar jag sig på verkstadsgrafik.

 

 

Margareta Truszkowska

Om mig

See more

Workshops

See more

Gå din egen väg! Fotografering hjälper mig att behålla skönheten i världen omkring mig längre. Även i svåra motiv kan du fånga de ögonblick som är vackra. Genom foton kan jag känna mig fri och tillfredsställd. Den mest inspirerande fotografen för mig är Annie Leibovitz, hennes foton fulla av mystik avslöjar fotograferingens sanna själ.

 

Walk your own path! Photography helps me preserve the beauty of the world around me longer. Even in difficult themes, beautiful moments can be captured. Thanks to the photos, I can feel free and satisfied. The most inspiring photographer for me is Annie Leibovitz, her mysterious photos reveal the true soul of photography.

Foto

mina favorittekniker

   MARGARETA TRUSZKOWSKA

(+46 ) 073 632 85 76

margaretatruszkowska@gmail.com

Falun

Dalarna

Sverige

 

I många år har jag arbetat med barn, tonåringar och vuxna. Jag har en stor erfarenhet av utbildning genom konst. Jag tror att genom konst kan du hitta dig själv. Det finns inga saker som är fula eller otroligt vackra. Konst är ett ämne för underbara diskussioner. Tack vare det kan vi pausa och fördjupa oss i filosofiska överväganden. Tack vare workshopen kan denna diskussion startas. Du kan skapa ett verk av olika material och dess styrka kommer alltid att bero på mottagaren, vars bästa exempel är konstnären Banksys verk. Konsten hos denna anonyma konstnär är av stor betydelse i dagens värld..

 

For many years I have been working with children, teenagers and adults. I have a great experience in education through art. I think that through art you can find yourself. There are no things that are ugly or unbelievably beautiful. Art is a topic for wonderful discussions. Thanks to it, we can pause and delve into philosophical deliberations. Thanks to the workshop, this discussion can be started. You can create a work of various materials and it's strength will always depend on the recipient, the best example of which is the work of the artist Banksy. The art of this anonymous artist is of great importance in today's world.